Provozní řád

Provozní řád  PENZION Počátky spol. s r.o.

odpovědná osoba:
Zmeškalová Hana
Penzion s trvalým provozem
Ubytovací řád:

 •  Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit provozovateli penzionu platný doklad totožnosti.
 •  Platba za ubytovací služby musí být provedena hotově při registraci hosta, při dlouhodobějším pobytu může být dohodnut jiný termín a  je možné dohodnout i platbu fakturou na základě písemné objednávky.
 • Host obdrží klíc od hl. vchodu a pokoje
 • Ubytování je v den příjezdu možné od 8:00 do 19:00 hodin. Hosta lze ubytovat i mimo tuto dobu, avšak pouze po telefonické nebo mailové dohodě.
 • Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 15:00 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.
 • Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut jiný pokoj, než ten, ve kterém byl původně ubytování
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli.
 •  Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
 •  Host nesmí bez souhlasu vedení penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v penzionu, tak v přilehlém okolí.
 • Děti do 10let musí být pod dozorem dospělých ve všech prostorách penzionu. Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
 • V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
 • V době od 22:00 hod do 7.00 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 10:00 hod.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, přesvědčit se zda neteče voda, zhasnout světlo, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře do penzionu. Při odhlášení z penzionu musí provozovateli odevzdat klíče od pokoje. Provozovatel penzionu provede kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda připsána v plné výši k úhradě.
 • Ve všech prostorách penzionu je přísný zákaz kouření.
 • Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu, s tím, že host uhradí poskytnuté služby.
 • Pro bezpečnost hostů a jejich majetku jsou všechny dveře penzionu opatřeny speciálními zámky a klíči, proto při ztrátě klíčů bude požadována úhrada 300,-Kč.

Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.

Ubytovací řád je platný od 1. ledna 2016
PENZION Počátky spol. s r.o.
Horní 97
39464 Počátky
Mobil +420 728 667 089

 

V Počátkách 30.11.2015                                                                  Jednatel společnoti
                                                                                                             Jaroslav Zmeškal